De verplichte melding voor het graven met een machine

Indien je gaat graven met een machine, is het verplicht een graafmelding te maken. Wat het is en waarvoor het dient? Daar ga je achter komen tijdens het lezen van deze tekst. Je leest hier alles wat je moet weten als je binnenkort moet gaan graven.

De KLIC-melding

Een graafmelding wordt ook wel een KLIC-melding genoemd. Een klic melding aanvragen is dus verplicht voordat je begint met het graven met een machine. Een dergelijke melding is dus niet verplicht als je met een schep graaft of iets dergelijks. KLIC staat voor “Kabels en Leidingen Informatie Centrum”. De naam geeft eigenlijk al weg wat het nut dan is van zo’n melding. Na de melding zul je informatie ontvangen over de locatie van kabels en leidingen. Verder krijg je de contactgegevens van de eigenaren hiervan.

Niet voor niks verplicht gesteld

De verplichte KLIC-melding is in het leven geroepen om zoveel mogelijk graafschade te voorkomen. Regelmatig wordt er een leiding geraakt tijdens het graven met alle gevolgen van dien. Dat is gewoon niet de bedoeling. Doordat je een graafmelding maakt, ontvang je dus de locatie van alle kabels en leidingen onder de grond. Zo valt te voorkomen dat je per ongeluk iets raakt. De KLIC-melding kent wel een geldigheidsduur. Daar gaat de volgende alinea over.

De geldigheidsduur is van belang

Dat een KLIC-melding niet oneindig lang geldig blijft, is nog wel voor te stellen. Immers verandert er regelmatig iets onder de grond en komen en steeds meer leidingen en kabels bij. Hoe lang is zo’n graafmelding dan eigenlijk geldig? Het antwoord is maximaal twintig werkdagen. Wel is het mogelijk om een oriëntatieverzoek aan te vragen om al eerder de ligging van structuren te analyseren. Je bent dan nog wel verplicht een KLIC-melding aan te vragen voordat je daadwerkelijk begint met graven.

Hou er dus rekening mee dat het verplicht is om een KLIC-melding aan te vragen voordat je daadwerkelijk begint met het graven. Doe je dit niet dan loop je het gevaar een leiding of kabel te raken en daarnaast kun je ook nog eens een flinke boete oplopen als ontdekt wordt dat je graaft met een machine zonder een graafmelding te hebben aangevraagd. Een KLIC-melding is dus maximaal twintig dagen geldig en naast deze melding bestaat er ook een oriëntatieverzoek. Deze heeft als doel alvast te kunnen bekijken waar bepaalde kabels en leidingen liggen. Wel moet je dan alsnog een KLIC-melding aanvragen vooraf aan je graafactiviteit aan het inschakelen bent.

Recente berichten

Meer blogs zoals deze?