Waarom chauffeurs en medewerkers helemaal geen probleem hebben met een voertuigvolgsysteem

Een goed GPS voertuigvolgsysteem maakt het leven van managers in de transportsector een heel stuk makkelijker. Met zo’n volgsysteem heb je als leidinggevende altijd inzicht in het rijgedrag van je chauffeurs en medewerkers. Door het rijgedrag te monitoren kun je als bedrijf de kosten drukken, een hoop tijd besparen en duurzamer zijn. Zo gaan bijvoorbeeld de brandstofkosten omlaag, ben je een stuk minder tijd kwijt aan de administratie en kun je je chauffeurs altijd aanspreken op roekeloos en milieuvervuilend rijgedrag. Er kleven dus louter voordelen aan een goed voertuigvolgsysteem. Toch bestaan er nog wel twijfels over de vraag of het aanschaffen van een voertuigvolgsysteem wel zo wenselijk is. Een veelgehoord argument daarbij is dat medewerkers fel tegen het systeem zijn, omdat ze niet gevolgd willen worden tijdens hun werk. In praktijk blijkt dit echter heel erg mee te vallen. Sterker nog, een flinke meerderheid vindt het geen enkel probleem om gemonitord te worden tijdens ritten.

Uit onderzoek van Verizon Connect – gebaseerd op een enquête onder 816 bestuurders in Nederland – blijkt dat 61% van de chauffeurs geen enkele moeite heeft met het gebruik van een voertuigvolgsysteem. Zij zien zelfs diverse voordelen ervan in. Zo geven ze aan het als prettig te ervaren dat er een objectief systeem is dat hun rijgedrag goed in kaart brengt. Chauffeurs geven aan dat ze het systeem graag gebruiken om hun rijgedrag milieuvriendelijker te maken. Wanneer er een onderlinge competitie ontstaat tussen de medewerkers op dit gebied, kan het voertuigvolgsysteem zelfs tot een leuke onderlinge bedrijfscultuur zorgen. 

Andere redenen voor chauffeurs om positief te zijn over een voertuigvolgsysteem

Uit het onderzoek blijkt dat er nog wel andere redenen zijn waarom werkgevers positief zijn over het gebruik van een voertuigvolgsysteem (ook wel fleetmanagementsysteem genoemd). Zo wil 61% graag weten of hij of zij veilig rijdt. 49% vindt het goed dat roekeloze collega’s worden aangesproken op hun rijgedrag tijdens een rit. Een derde van de ondervraagde chauffeurs denkt dat een voertuigvolgsysteem kan helpen om de werkgever te laten zien of de opgenomen reistijd in een planning realistisch is of niet. Ook 33% geeft aan dat ze het systeem handig vinden voor het automatisch bijhouden van de eigen administratie.

Voertuigvolgsysteem in 5 interessante statistieken

Het onderzoek van Verizon Connect heeft nog meer interessante statistieken opgeleverd met betrekking tot het GPS voertuigvolgsysteem. Zo is onder meer het rijgedrag van de chauffeurs in kaart gebracht. Dit levert onder meer de volgende 5 statistieken op:

  • Het percentage werkgevers dat positief staat tegenover het gebruik van een voertuigvolgsysteem is 92%.

  • 65% van de werkgevers wil hun werknemers graag belonen voor een veilige en zuinig rijstijl.

  • 37% van de chauffeurs/werknemers rijdt wel eens te hard binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is dit meer dan de helft van alle chauffeurs. 

  • 41% van de chauffeurs/werknemers trekt wel eens te agressief of bij een stoplicht

  • 44% van de chauffeurs/werknemers die volgens het volgsysteem te hard reden, gaf aan dat ze niet doorhadden dat ze de snelheidslimiet hadden overschreden. 

Recente berichten

Meer blogs zoals deze?