Gooi jouw bedrijfsafval makkelijk weg

Bedrijven creëren tegenwoordig ontzettend veel afval. Een deel hiervan draagt door de grote hoeveelheid afval dat ontstaat ook bij aan de vervuiling van het milieu. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven altijd stil staan bij de hoeveelheid afval die zij laten ontstaan, maar vooral is het ook belangrijk dat zij erover nadenken om dit op een goede manier te verwerken. Zo is het tegenwoordig erg belangrijk dat het afval gescheiden wordt door bedrijven, aangezien dat al erg kan helpen voor zowel het milieu als de verwerking van het afval. Ook is het noodzakelijk dat het afval uiteindelijk op de juiste manier wordt weggegooid. Gelukkig zijn er hiervoor tegenwoordig bedrijven die dit voor je komen ophalen. Daarvoor kan je bij hen simpel een afvalcontainer huren, en vervolgens wordt deze om de zoveel tijd door het afvalbedrijf voor jou geleegd.

 

Containers

Het huren van een van die containers is in principe niet erg moeilijk. Als bedrijf kan jij je simpel inschrijven om ook in aanmerking te komen voor één van de afvalcontainers. Hiervoor is het wel aan te raden om goed bij te houden hoeveel afval er per week bij het bedrijf ontstaat. Dit is van belang om zo het juiste formaat container uit te kunnen kiezen en tevens heeft dit invloed op de mate waarin de container maandelijks geleegd zal moeten worden. Dat is dan ook informatie dat daar ingevuld zal moeten worden bij de aanvraag. Zo kan er gekozen worden voor maandelijks ophalen van vier vuilniszakken, elf vuilniszakken en negentien vuilniszakken. Afhankelijk van de hoeveelheid vuilniszakken wordt er een bepaald formaat container geleverd bij jouw bedrijf. Bij restafval zal het maandelijkse bedrag afhankelijk zijn van de grootte van de afvalcontainers die er geleverd worden bij jouw bedrijf. 

 

Elk soort afval

Naast restafval kan er uiteraard nog meer afval ontstaan bij bedrijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort bedrijf dat jij runt. Bij een horecabedrijf zal er bijvoorbeeld veel restafval ontstaan, maar daarnaast kan er ook glas weggegooid moeten worden. Voor glasafval is het echter belangrijk dat dit weggegooid wordt in een glascontainer. Dat is een ander soort afvalbak dan die van het restafval, waarin dus onderscheid gemaakt zal moeten worden. Naast het glasafval kan er ook nog papier en karton weggegooid worden. Dat gebeurt vooral bij kantoorpanden en bedrijven die pakketten verzenden. In de basis werkt het huren van deze afvalbakken op dezelfde manier als het restafval. Het ligt aan de hoeveelheid karton en papier dat op een maandelijkse basis weggegooid wordt bij het bedrijf. Dat zal vervolgens weer bepalen welk type afvalbak of -container er nodig is. 

Recente berichten

Meer blogs zoals deze?